ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'ידיעות - עלון לעם'

03.03.1940 - 17.06.1943

סימול התיק : כ 3 - 1/ 4

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

תקצירי ארועים יומיים: הפגנות נגד הבריטים, יחס הבריטים כלפי
האוכלוסיה היהודית, הלוויות, תגובות לחוק הקרקעות.