ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, עלון פנימי לאינפורמציה

06.07.1941 - 16.07.1941

סימול התיק : כ 3 - 1/ 2

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

המתרחש באוכלוסיה הערבית בארץ ובמדינות השכנות, חיל הנוטרים,
פרעות ביהודי בגדד.

מילות מפתח