מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - התכתבות עם פדראציות וארגונים ציוניים בארצות שונות

03.08.1947 - 21.06.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 20

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_20.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם: הפדראציות הציוניות בארה"ב, דרום אפריקה והולנד
והסתדרות הפועל המזרחי בתל-אביב.
בנושא: הקמת ועדה שתפעל למען החזרת הגולים לארץ ישראל, ביקורת על
המוסדות היהודיים שלא פועלים בענין, העברת דואר, שליחת עתונים
וספרים, אספקת ציוד ומזון למחנה.

מילות מפתח