מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - התכתבות עם עצורים בבתי סוהר ומחנות בארץ ישראל ובקפריסין

19.05.1947 - 20.04.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 19

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_19.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בנושא התרחשויות וארועים במחנה גילגיל ובמחנות העצורים
ובתי הסוהר בארץ ישראל, החלפת חוויות לגבי התנאים במחנות המעצר,
דיווחים על עצורים שהוגלו מארץ ישראל לקניה ובריחות שארעו.

מילות מפתח