מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - התכתבות עם מוסדות הצה"ר בארץ ישראל

23.11.1947 - 06.04.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 11

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בנושא ביקורת העצורים על הפעילות המעטה של מוסדות הישוב
והצה"ר בענינם.