ברית הבריונים, הבריון, עלון (גליון מס' 5)

01.10.1931 - 31.12.1933

סימול התיק : כ 14 - 8

שייך לארכיון: ברית הבריונים
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: קריאה ליהודים לעלות לארץ ישראל למרות סגירת
שערי העליה, ביקורת על מדיניות בריטניה וקריאה להילחם בה.

מילות מפתח