ברית הבריונים, הפרעות גן רינה - תיק הסניגוריה

01.08.1933 - 31.08.1933

סימול התיק : כ 14 - 5

שייך לארכיון: ברית הבריונים
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

האשמת קרמן, פרקל, קלפוס, ליקורמן, ליברמן, פרידמן בהפרעות סדר
ופסקי הדין. נושאים לדיון במשפט. כתב ערבות עצמית.

מילות מפתח