דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 13 פריטים

סימול כ 14 - 1
ברית הבריונים, הרצאות, עדויות, מאמר (מהשנים 1989-1948) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/10/1931
עד תאריך: 12/06/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 14 - 2
סימול כ 14 - 3
ברית הבריונים, המיפקד מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1931
עד תאריך: 30/11/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 14 - 4
ברית הבריונים, הפרעות גן רינה - תיק הסניגוריה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/08/1933
עד תאריך: 31/08/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 14 - 5
סימול כ 14 - 6/ 2
ברית הבריונים, הבריון, עלון (גליון מס' 5) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/10/1931
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 14 - 8