מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, קטעי עתונות לועזיים

17.10.1936 - 24.02.1939

סימול התיק : כ 13 - 3/ 6

שייך לארכיון: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

תוכן

כתבות מעיתונות בריטניה בנושאים: ההתנגשויות בין הערבים לבריטים,
הפצועים וההרוגים במאורעות, מדיניות הממשלה הבריטית בארץ ישראל,
הסכסוך הישראלי-ערבי, החרם הערבי (אנגלית).
כתבה ברוסית.

מילות מפתח