מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, קטעי עתונות לועזיים

25.07.1936 - 08.09.1936

סימול התיק : כ 13 - 3/ 4

שייך לארכיון: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

תוכן

כתבות מעיתונות בריטניה בנושאים: ההתנגשויות בין הערבים לבריטים,
הפצועים וההרוגים במאורעות, מדיניות הממשלה הבריטית בארץ ישראל,
הסכסוך הישראלי-ערבי, החרם הערבי (אנגלית).

מילות מפתח