מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מינוי חברי הועדה המלכותית לפלסטינה, הודעה רשמית

01.01.1936 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 13 - 1/ 2

שייך לארכיון: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

תוכן

הודעה רשמית של מזכיר הממשלה הבריטית לעניני המושבות על מינויי
חברים בועדה המלכותית לפלסטינה שתפקידה לחקור את המאורעות ואת
המדיניות הבריטית בארץ ישראל.
רשימות ביוגרפיות של חברי הועדה.

מילות מפתח