דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 12 פריטים

סימול כ 13 - 1/ 1
סימול כ 13 - 1/ 2
סימול כ 13 - 1/ 3
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, פרסומים וקטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1936
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 13 - 2/ 1
סימול כ 13 - 2/ 2
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, סקירות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1936
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 13 - 2/ 3
סימול כ 13 - 3/ 1
סימול כ 13 - 3/ 2
סימול כ 13 - 3/ 3
סימול כ 13 - 3/ 4