דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 23 פריטים

סימול כ 12 - 2/ 3
סימול כ 12 - 2/ 4
מאורעות תרפ"ט, פון וייזל זאב, עדות בפני ועדת החקירה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/11/1929
עד תאריך: 14/11/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 12 - 2/ 5
סימול כ 12 - 2/ 6
סימול כ 12 - 2/ 7
מאורעות תרפ"ט, עיתונים מתאריך: 01/08/1929
עד תאריך: 31/12/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 12 - 2/ 8
סימול כ 12 - 2/ 9
מאורעות תרפ"ט, רשימת פצועי והרוגי ההגנה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/09/1929
עד תאריך: 30/09/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 12 - 2/ 10
מאורעות תרפ"ט, חוברת 'יזכור לקדושי תרפ"ט' (יידיש) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/09/1929
עד תאריך: 30/09/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 12 - 2/ 11
מאורעות תרפ"ט, עלון 'קדימה' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/09/1929
עד תאריך: 20/09/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 12 - 2/ 12