מאורעות תרפ"ט, מכתב לועדת העזרה לפליטים

03.12.1929 - 03.12.1929

סימול התיק : כ 12 - 2/ 14

שייך לארכיון: מאורעות תרפ"ט
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב לועדת העזרה לפליטים בנוגע לבקשה לסיוע כספי.

מילות מפתח