מאורעות תרפ"ט, משפט השוד של חנות שלמה יוסף גוזלן, חברון, פרוטוקול

23.08.1929 - 31.12.1930

סימול התיק : כ 12 - 1/ 6

שייך לארכיון: מאורעות תרפ"ט

תוכן

פרוטוקול משפט שוד חנותו של יוסף גוזלן בחברון.
ארכיון עורך הדין בנציון בן-אהרון.

מילות מפתח