מאורעות תרפ"ט, פרוטקול חקירת רצח בחברון

23.08.1930 - 31.12.1930

סימול התיק : כ 12 - 1/ 3

שייך לארכיון: מאורעות תרפ"ט

תוכן

פרוטוקול החקירה בעניין הרצח של אליעזר דן סלונים ואחרים במסגרת
הפרעות בחברון.
מתוך ארכיון עורך-הדין בנציון בן-אהרון.

מילות מפתח