מאורעות תר"פ, תגובות בעניין מעצר מגיני ירושלים (אנגלית וצרפתית).

01.01.1920 - 31.12.1920

סימול התיק : כ 10 - 5

שייך לארכיון: מאורעות תר"פ
סוג התאריך: משוער

תוכן

תגובות מחאה על מעצר ז'בוטינסקי ופעילי ההגנה לאחר הפרעות
בירושלים.

מילות מפתח