מאורעות תר"פ, תצהירים דו"חות והתכתבות.

27.04.1920 - 02.06.1920

סימול התיק : כ 10 - 4

שייך לארכיון: מאורעות תר"פ
סוג התאריך: משוער

תוכן

תצהיר של משלחת היישוב היהודי בירושלים בנוגע לפרעות. התצהיר
כולל עדויות של חברי המשלחת בנושא הפרעות,
התכתבות חברי המשלחת עם ראש העיר ירושלים בנושא תמיכתו בפרעות,
התכתבות בנושא האשמת הערבים על נסיון להתנקשות בבן המופתי.
דו"ח רשמי על ישיבה בפרלמנט הבריטי בנושא הפרעות.

מילות מפתח