דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 81-90 מתוך 150 פריטים

עזרה
עליה ב', האניה המעפיל האלמוני - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/02/1947
עד תאריך: 18/02/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 19
סימול כ 6 - 5/ 20
עליה ב', האניה שבתאי לוז'ינסקי - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/03/1947
עד תאריך: 30/03/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 22
עליה ב', האניה מולדת - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/03/1947
עד תאריך: 04/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 23
עליה ב', האניה תיאודור הרצל - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/04/1947
עד תאריך: 23/06/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 24
עליה ב', האניה שאר ישוב - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/04/1947
עד תאריך: 24/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 25
עליה ב', האניה התקוה - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/05/1947
עד תאריך: 22/05/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 26
עליה ב', האניה מורדי הגיטאות - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/05/1947
עד תאריך: 11/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 5/ 27
סימול כ 6 - 5/ 28