דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 51-60 מתוך 150 פריטים

עליה ב', האניה פנצ'ו - מפות, ציורים ממחנה פרמונטי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/05/1940
עד תאריך: 02/06/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 7
סימול כ 6 - 4/ 15/ 8
סימול כ 6 - 4/ 15/ 9
עליה ב', פרשת האניה פנצ'ו - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/03/1940
עד תאריך: 17/05/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 10
עליה ב', ועד עולי פנצ'ו בישראל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/04/1965
עד תאריך: 02/08/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 11
סימול כ 6 - 4/ 16
עליה ב', האניה סלבדור - קטעי עתונים (מהשנים 1960-64) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1940
עד תאריך: 31/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 17
סימול כ 6 - 4/ 18/ 1
סימול כ 6 - 4/ 18/ 2
סימול כ 6 - 4/ 18/ 3