דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 41-50 מתוך 150 פריטים

סימול כ 6 - 4/ 14/ 2
סימול כ 6 - 4/ 14/ 3
סימול כ 6 - 4/ 14/ 4
עליה ב', האניה סאקאריה - שירים מאת מעפילים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/08/1940
עד תאריך: 20/12/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 14/ 5
סימול כ 6 - 4/ 15/ 1
עליה ב', האניה פנצ'ו - הנחיות, פקודות, דו"חות (גרמנית) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/05/1940
עד תאריך: 20/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 2
עליה ב', האניה פנצ'ו - עתון פנצ'ו, עלון בגרמנית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/05/1940
עד תאריך: 08/10/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 3
סימול כ 6 - 4/ 15/ 4
עליה ב', האניה פנצ'ו - תעודות אישיות של מעפילים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/05/1940
עד תאריך: 02/06/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 15/ 5
סימול כ 6 - 4/ 15/ 6