דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 150 פריטים

עליה ב', צופן של מארגני עלית אף על פי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 3/ 4
עליה ב', רשימות מזון עבור שיירות של מעפילים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 3/ 5
עליה ב', דיווחים בריטיים בענין עליה ב' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/10/1934
עד תאריך: 15/05/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 3/ 6
סימול כ 6 - 3/ 7
עליה ב', הגדה של פסח, כתב יד, קובה, יפן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1941
עד תאריך: 11/04/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 3/ 8
עליה ב', האניה כוכב - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 05/06/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 1
עליה ב', האניה וולוס ב' - קטע עתון (משנת 1955) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/09/1934
עד תאריך: 30/09/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 2
עליה ב', האניה אוניון - קטע עתון (משנת 1964) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/08/1934
עד תאריך: 31/08/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 3
עליה ב', אניות אף על פי (קטע עתון משנת 1988) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 28/02/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 4/ 4/ 1