עליה ב', טובי יעקב, חומר הכנה לספרו: מלחמה ללא גבולות

01.01.1933 - 31.12.1940

סימול התיק : כ 6 - 11/ 5

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

העתקי מסמכים מארכיון בן גוריון

מילות מפתח