עליה ב', טובי יעקב, חומר הכנה לספרו: מלחמה ללא גבולות

01.01.1964 - 31.12.1968

סימול התיק : כ 6 - 11/ 4

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

עדויות מהמדור לתעוד בע"פ (מת"ב), האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מילות מפתח