עליה ב', טובי יעקב, חומר הכנה לספרו: מלחמה ללא גבולות

01.01.1933 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 6 - 11/ 3

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

העתקי מסמכים מהארכיון הציוני המרכזי (אצ"מ).

מילות מפתח