עליה ב', מסמכים בנושא ההעפלה (כולל משנת 1983)

02.05.1939 - 17.09.1944

סימול התיק : כ 6 - 10/ 2

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ6 -10_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

פקודת שלטון בית"ר לגבי התאכזרות ממשלת ארץ ישראל כלפי העולים
הבלתי לגאליים.
מכתב שליחי המוסד לעליה ב' בענין בקשה לקבל כסף למימון העליה.
פרוטוקולים של ישיבות המועצה הציונית בנושא ההעפלה.
חוברת ההעפלה 1948-1944 בעריכת ד"ר זאב צחור.

מילות מפתח