עליה ב', פרוטוקולים ומכתבים בנושא ההעפלה

15.08.1938 - 19.10.1942

סימול התיק : כ 6 - 9/ 4

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול משפט אנשי הצוות של אנית מעפילים בשל פעילות מנוגדת
לפקודת ההגירה.
פרוטוקול פגישת נציגות התאחדות עולי רומניה עם המזכיר הכללי של
ממשלת ארץ ישראל בנושא המצב הקשה של יהודי רומניה ומדיניות
הגבלת העליה של בריטניה.
מכתב מאת מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לגבי הקצבת כספים
לעליית בית"רים.
אישור על עליה לארץ ישראל באנית מעפילים.
רשימה שמית ברוסית.
כולל מסמך בגרמנית.

מילות מפתח