עליה ב', מכתבים מאת קולונל יאשיהו ודג'ווד אל זאב ז'בוטינסקי ואל וילי פרל בעניין עליה ב'

08.04.1939 - 02.09.1940

סימול התיק : כ 6 - 9/ 1

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים מאת יאשיהו ודג'ווד לגבי תמיכתו וסיועו להצלת הפליטים
וקריאתו לתרום כסף למטרה זו, בקשות אישיות להעלאת אנשים מסוימים
בדרך ההעפלה.

מילות מפתח