עליה ב', האניה יהודה הלוי - קטעי עתונים (כולל משנת 1983)

30.05.1947 - 02.06.1947

סימול התיק : כ 6 - 5/ 28

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
אוניות מעפילים: יהודה הלוי

קבצים מצורפים

כ6 -5_28.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עתונים בנושא תפיסת האניה יהודה הלוי ובה מעפילים מצפון
אפריקה ע"י הבריטים, הובלתה לחיפה וגירוש מעפיליה לקפריסין.

מילות מפתח