עליה ב', האניה שאר ישוב - קטעי עתונים

22.04.1947 - 24.04.1947

סימול התיק : כ 6 - 5/ 25

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
אוניות מעפילים: שאר ישוב

קבצים מצורפים

כ6 -5_25.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עתונים בנושא הגעת האניה שאר ישוב לחופי ארץ ישראל, הובלתה
ע"י הבריטים לחיפה, וגירוש המעפילים לקפריסין תוך נסיונות
התנגדות.

מילות מפתח