עליה ב', האניה חיים ארלוזורוב - קטעי עתונים (כולל משנת 1987)

27.02.1947 - 15.01.1948

סימול התיק : כ 6 - 5/ 20

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
אוניות מעפילים: חיים ארלוזורוב

קבצים מצורפים

כ6 -5_20.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עתונים בנושא תפיסת אנית המעפילים חיים ארלוזורוב ע"י
הבריטים, גירושה לקפריסין תוך מאבק והחרמת האניה.

מילות מפתח