עליה ב', רשימות אניות מעפילים - טיוטות (תיק גדול)

01.08.1933 - 23.06.1948

סימול התיק : כ 6 - 1/ 5

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

טיוטות של רשימות אניות מעפילים, תאריכי הפלגתן והגעתן לארץ
ישראל, המקום ממנו יצאו, מקום הנחיתה, הגוף המארגן ומספר
הנוסעים.
(התיק לא נסרק)

מילות מפתח