עליה ב', רשימת אניות מעפילים שנערכה ע"י גנזך המדינה (משנת 1964)

01.07.1934 - 28.04.1948

סימול התיק : כ 6 - 1/ 3

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת שמות אניות מעפילים, תאריך הגעתן לארץ ישראל, מספר
המעפילים והגוף המארגן, בצרוף דברי הסבר.

מילות מפתח