עליה ב', רשימות אניות מעפילים שהוכנו ע"י ארכיון תולדות ההגנה (רשימות מאוחרות)

01.07.1934 - 29.05.1948

סימול התיק : כ 6 - 1/ 2

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

רשימה כללית של אניות המעפילים, תאריך הגעתן לארץ ישראל, מספר
המעפילים והגוף המארגן.
רשימת האניות שאורגנו ע"י המוסד לעליה ב' של ההגנה, תאריך הגעתן
לארץ ישראל, ארץ יציאתן ומספר המעפילים.

מילות מפתח