עליה ב', רשימות אניות מעפילים שאורגנו ע"י בית"ר, הצה"ר, הצ"ח והאצ"ל (רשימות מאוחרות)

01.01.1934 - 23.06.1948

סימול התיק : כ 6 - 1/ 1

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

סקירה של שמות האניות, הרכבן והקורות אותן.
מפעל ההעפלה שאורגן ע"י בית"ר הצה"ר ואצ"ל: רשימת שמות האניות,
תאריך הגעתן לארץ ישראל, מספר הנוסעים ושם המארגן.
רשימת אניות אצ"ל-בית"ר: שמות האניות, נמל יציאתן ומקום נחיתתן.
רשימה כללית של אניות מעפילים, תאריך הגעתן לארץ ישראל, מספר
העולים, מקום הנחיתה והמארגן.
כולל רשימת אניות העפלה בצרפתית.

מילות מפתח