ברית חיילי אצ"ל, 20 שנות המרד - גזרי עתונים

01.01.1964 - 31.12.1964

סימול התיק : כ 4 א - 8

שייך לארכיון: ברית חיילי אצ"ל
סוג התאריך: שנה נכונה