ברית חיילי אצ"ל, התכתבות עם מוסדות

01.01.1954 - 31.12.1963

סימול התיק : כ 4 א - 7

שייך לארכיון: ברית חיילי אצ"ל
סוג התאריך: שנה נכונה