ברית חיילי אצ"ל, התכתבות עם מוסדות שונים

01.01.1953 - 31.12.1953

סימול התיק : כ 4 א - 6

שייך לארכיון: ברית חיילי אצ"ל
סוג התאריך: שנה נכונה