ברית חיילי אצ"ל, התכתבות עם אישים, עתונות ומוסדות

01.01.1951 - 31.12.1952

סימול התיק : כ 4 א - 5

שייך לארכיון: ברית חיילי אצ"ל
סוג התאריך: שנה נכונה