ברית חיילי אצ"ל, ביולטין ידיעות מן הכנסת, מס. 1,2

01.01.1952 - 31.12.1953

סימול התיק : כ 4 א - 3

שייך לארכיון: ברית חיילי אצ"ל
סוג התאריך: שנה נכונה