דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 89 פריטים

לח"י, רשימות של פעולות לח"י מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1940
עד תאריך: 28/04/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 2
לח"י, רשימות של פעילי לח"י (רשימות מאוחרות) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1940
עד תאריך: 30/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 3
לח"י, רשימות חללים (כולל רשימות מאוחרות) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1940
עד תאריך: 30/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 4/ 1
סימול כ 5 - 1/ 4/ 2
לח"י, פעולות כספיות - טפסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1940
עד תאריך: 30/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 5
לח"י, מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/02/1948
עד תאריך: 21/11/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 6
לח"י, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/06/1947
עד תאריך: 01/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 7
לח"י, היחסים בין לח"י וההגנה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/11/1945
עד תאריך: 04/05/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 1/ 8