ניל"י, מאמרים וזכרונות.

01.01.1916 - 31.12.1928

סימול התיק : כ 2 - 3/ 3

שייך לארכיון: ניל"י

תוכן

זכרונות וקטעים מיומנים בנושא פעילות ארגון 'ניל"י', רדיפות
התורכים אחר חברי הארגון וגורלם של האסורים (העתקים במכונת כתיבה, כתב
יד).
זכרונות על המצב הפוליטי והכלכלי בארץ בתקופת מלחמת העולם
הראשונה (העתקות במכונת כתיבה).
קטעים מ'קונטרס' היוצאים נגד פעילות ארגון 'ניל"י'.

מילות מפתח