ניל"י, 'שנים שנתלו בדמשק', סדרת כתבות בהמשכים.

17.12.1942 - 15.07.1943

סימול התיק : כ 2 - 3/ 2

שייך לארכיון: ניל"י

תוכן

סדרת כתבות בהמשכים על ארגון 'ניל"י', חבריו ופעילותו שהתפרסמה
בשבועון 'בערב'. הכתבות כוללות קטעים מיומנים ומדו"חות של חברי
הארגון.

מילות מפתח