ניל"י, גזרי עיתונים, מאמרים וכתבות.

14.07.1919 - 05.05.2014

סימול התיק : כ 2 - 3/ 1

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

כתבות מעתונות הארץ בנושאים: פעילות ארגון ניל"י, יחסיו עם
הבריטים ותרומתו לכיבוש הארץ בידיהם,
חשיפת הארגון והענישה מצד התורכים, בית אהרונסון בזכרון יעקב,
הפעולות שנעשו להנצחת הארגון והמתח בין הארגון והשואפים להנצחתו
לבין תנועות הפועלים בארץ.
כתבות על דמותם ופעילותם של: אלכסנדר, אהרון, שרה ורבקה
אהרונסון, אבשלום פיינברג, יוסף לישנסקי, נעמן בלקינד, ראובן
שוורץ ונאצר ג'אנם ('אבו פאריד').
כתבות מן העולם על הארגון (צרפתית, תרגום מאנגלית).
כתבה על ספרו של שמואל כץ 'הרשת - ההגדה לבית אהרונסון)
כתבה על לוי יצחק (ליובה) שניאורסון, הגיבור הנשכח של ניל"י

מילות מפתח