ניל"י, אבולעפיה רפאל, עדות ויומן.

15.06.1917 - 26.02.1958

סימול התיק : כ 2 - 4

שייך לארכיון: ניל"י

תוכן

עדות רפאל אבולעפיה, חבר ניל"י, על המבנה הפנימי של הארגון, אופן
פעולתו, הסיבות להתארגנותו, נסיבות חשיפתו והמתח בינו לבין שאר
היישוב.
יומן שכתב המתעד את קורותיו ותחושותיו בימי פעילותו בארגון
'ניל"י'. (מכונת כתיבה).

מילות מפתח