ניל"י, תולדות הגדעונים, סקירה ומכתב.

01.01.1911 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 2 - 1

שייך לארכיון: ניל"י

תוכן

סקירה מאת ועד ה'גדעונים' הכוללת:תיאור מצבם של צעירי זכרון-יעקב
והרקע להקמת אגודת ה'גדעונים', תיאור יעדי האגודה ופירוט חלק
מפעילויותיה כגון ביצוע עבודות ציבוריות וארגון אירועים שונים,
תיאור הווי האגודה ואופן פעולתה וכן התייחסות לקונפליקט עם
תנועות הפועלים.
הערת העורכים על כתב היד ועל האגודה עצמה.
מכתב שפורסם בעיתון 'האחדות' נגד הגדעונים על רקע המתיחות בינם
לבין תנועות הפועלים.

מילות מפתח