ניל"י, התכתבות עם משרד החוץ הגרמני.

10.10.1917 - 26.11.1917

סימול התיק : כ 2 - 15

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

מברקים ומכתבים למשרד החוץ הגרמני בנושא חשיפת ארגון 'ניל"י',
פעילות התורכים נגד הארגון והמצב בארץ על רקע חשיפתו (העתק
במכונת כתיבה, תרגום לעברית).

מילות מפתח