ניל"י, מנדל שנאורסון, ממדינת העריצות לארץ החופש, אנגלית (העתק במכונת כתיבה).

04.05.1918 - 04.05.1918

סימול התיק : כ 2 - 12/ 2

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

'ממדינת העריצות לארץ החופש': חיבור של חבר ארגון ניל"י - מנדל
שניאורסון - עדות אישית בנושא החיים תחת שלטון התורכים על רקע
הפעילות ב'ניל"י', תרגום מעברית לאנגלית.

מילות מפתח