ניל"י, מנדל שנאורסון, ממדינת העריצות לארץ החופש, כתב יד והדפסה בעברית.

04.05.1918 - 04.05.1918

סימול התיק : כ 2 - 12/ 1

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

'ממדינת העריצות לארץ החופש': חיבור של חבר ארגון ניל"י - מנדל
שנאורסון - עדות אישית בנושא החיים בארץ תחת השלטון התורכי על
רקע הפעילות ב'ניל"י'.

מילות מפתח