ניל"י, אבשלום פיינברג, העברת עצמותיו להר הרצל, מסמכים וכתבות מהעתונות.

27.01.1966 - 29.11.1967

סימול התיק : כ 2 - 11/ 11

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

זכרון דברים ודו"ח של שלמה בן אלקנה בנושא זיהוי קברו ומציאת
שלדו של אבשלום פיינברג, כולל תמונות של הקבר, הוצאת העצמות
והשלד.
סקירות של צה"ל ומשטרת ישראל על סדרי בטחון ולוח הזמנים של
טקס הלווייה.
דו"ח פתולוגי על זיהוי השלד הכולל תמונות מפורטות שלו.
דברים שנשאו בהלוויה.
חוזר של תנועת חירות על טקס הלווייה.
כתבות מעתונות הארץ על מציאת קברו, העברת עצמותיו להר הרצל ועל
טקס הלווייה שנערך שם.

מילות מפתח